A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 2018-06-26 08:00:42, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta danych

Cennik

TARYFA OPŁAT I CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI

OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE
OD 22 CZERWCA 2018 DO 21 CZERWCA 2021

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena w okresie [zł/m3]

od 22.06.2018 r.

do 21.06.2019 r.

od 22.06.2019 r.

do 21.06.2020 r.

od 22.06.2020 r.

do 21.06.2021 r.

netto

z VAT

netto

z VAT

netto

z VAT

1.

Gospodarstwa domowe

4,22

4,56

4,34

4,69

4,53

4,89

2.

Pozostałe cele

4,18

4,51

4,27

4,61

4,48

4,84

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki komunalne.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena w okresie [zł/m3]

od 22.06.2018 r.

do 21.06.2019 r.

od 22.06.2019 r.

do 21.06.2020 r.

od 22.06.2020 r.

do 21.06.2021 r.

netto

z VAT

netto

z VAT

netto

z VAT

1.

Gospodarstwa domowe

4,48

4,84

4,68

5,05

4,83

5,22

2.

Pozostałe cele

6,80

7,34

7,07

7,64

7,31

7,89

Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej w okresie [zł/odbiorcę/m-c]

od 22.06.2018 r.

do 21.06.2019 r.

od 22.06.2019 r.

do 21.06.2020 r.

od 22.06.2020 r.

do 21.06.2021 r.

netto

z VAT

netto

z VAT

netto

z VAT

1

Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

9,19

9,93

9,27

10,01

9,30

10,04

2

Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

7,35

7,94

7,39

7,98

7,37

7,96

3

Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego

3,78

4,08

3,87

4,18

3,98

4,30

4

Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego

1,84

1,99

1,88

2,03

1,93

2,08

5

Odbiorcy usług wodociągowych na cele gospodarstw domowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

7,47

8,07

7,59

8,20

7,71

8,33

6

Odbiorcy usług wodociągowych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

5,63

6,08

5,70

6,16

5,77

6,23

7

Odbiorcy usług wodociągowych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego

1,84

1,99

1,88

2,03

1,93

2,08

8

Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

5,50

5,94

5,56

6,00

5,57

6,02

9

Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

3,66

3,95

3,67

3,96

3,63

3,92

10

Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego

1,84

1,99

1,88

2,03

1,93

2,08

11

Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

9,19

9,93

9,27

10,01

9,30

10,04

12

Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

7,35

7,94

7,39

7,98

7,37

7,96

13

Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego

3,78

4,08

3,87

4,18

3,98

4,30

14

Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego

1,84

1,99

1,88

2,03

1,93

2,08

15

Odbiorcy usług wodociągowych na cele pozostałe rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

7,47

8,07

7,59

8,20

7,71

8,33

16

Odbiorcy usług wodociągowych na cele pozostałe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

5,63

6,08

5,70

6,16

5,77

6,23

17

Odbiorcy usług wodociągowych na cele pozostałe rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego

1,84

1,99

1,88

2,03

1,93

2,08

18

Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

5,50

5,94

5,56

6,00

5,57

6,02

19

Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele pozostałerozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

3,66

3,95

3,67

3,96

3,63

3,92


 

CENNIK ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

OBOWIĄZUJE OD 1 MARCA 2018 ROKU

Tabela 1. Cena za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni odwadnianej do urządzeń kanalizacji deszczowej.

lp Czynność Cena netto Cena brutto Jednostka
  Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 0,11 0,12 zł /m2/m-c

 


 

 

TARYFA OPŁAT I CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI

OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE
OD 1 MARCA 2017 ROKU DO 28 LUTEGO 2018 ROKU

MWiK Sp. z o.o. w Pile informuje, że w związku ze zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfa opłat za wodę i ścieki nie uległa zmianie z dniem 1.03.2018 r. Informacja o wprowadzeniu nowej taryfy zostanie opublikowana z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę

lp Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto Jednostka
1 Gospodarstwa domowe 4,12 4,45 zł / m3
2 Pozostałe cele 4,12 4,50 zł / m3

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki komunalne

lp Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto Jednostka
1 Gospodarstwa domowe 4,25 4,59 zł / m3
2 Pozostałe cele 6,44 6,96 zł / m3

Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków

lp Taryfowa podgrupa odbiorców / średnica wodomierza Cena Cena opłaty łącznej Jednostka
netto brutto
woda ścieki woda ścieki netto brutto
1 Podgrupa 1 (do 20 mm) 3,59 3,01 3,88 3,25 6,60
7,13 zł/odb/m-c
2 Podgrupa 2 (25 mm) 5,03 4,21 5,43 4,55 9,24 9,98 zł/odb/m-c
3 Podgrupa 3 (32 mm) 8,63 7,22 9,32 7,80 15,85 17,12 zł/odb/m-c
4 Podgrupa 4 (40 mm) 14,38 12,04 15,53 13,00 26,42 28,53 zł/odb/m-c
5 Podgrupa 5 (50-65 mm) 21,56 18,06 23,28 19,50 39,62 42,78 zł/odb/m-c
6 Podgrupa 6 (80 mm) 57,51 48,17 62,11 52,02 105,68 114,13 zł/odb/m-c
7 Podgrupa 7 (100 mm) 86,26 72,25 93,16 78,03 158,51 171,19 zł/odb/m-c
8 Podgrupa 8 (150 mm i powyżej) 215,65 180,62 232,90 195,07 396,27 427,97 zł/odb/m-c

Tabela 4. Opłata za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych

lp Czynność Cena netto Cena brutto Jednostka
1

Odczyt wodomierza w budynkach
wielo lokalowych

3,69 3,99 zł / odczyt


CENNIK ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 MARCA 2018 ROKU

Tabela 5. Cena za 1m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni odwadnianej do urządzeń kanalizacji deszczowej

lp Czynność Cena netto Cena brutto Jednostka
1 Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 0,11 0,12 zł / m2/m-cOpublikował: Paweł Grzelak
Publikacja dnia: 2018-06-26 08:00:42
Podpisał: Paweł Grzelak
Dokument z dnia: 2018-06-26 08:00:42
Dokument oglądany razy: 8 214