A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 2019-01-09 08:42:24, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana cennika usług

Ceny usług MWiK

CENNIK USŁUG POZOSTAŁYCH OBOWIĄZUJE W  OKRESIE

OD 1 STYCZNIA 2019 DO 31 GRUDNIA 2019


LP. Rodzaj usługi Dodatkowe uwagi Cena netto Cena brutto Stawka VAT
1 PROJEKTOWANIEPRZYŁĄCZY WODNO-KANALIZACYJNYCH Cena jest uzależniona od długości, warunków geologicznych, koniecznych uzgodnień w zakresie lokalizacji od 1200,00 zł od 1476,00 zł 23%
2 PROJEKTOWANIE SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH Wycena usługi jest dokonywana indywidualnie dla każdego klienta i kalkulowana na podstawie uzyskanych danych
3 BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH Budowa przyłącza kanalizacyjnego Cena - wg kosztorysu wykonanego na podstawie dokumentacji 23%
Budowa przyłącza wodociągowego Cena - wg kosztorysu wykonanego na podstawie dokumentacji
4 LOKALIZACJA AWARII SIECI WODOCIĄGOWYCH Cena za 1 godzinę pracy (poza obszarem miasta doliczane są koszty dojazdu) 125,00 zł 153,75 zł 23%
5 ROZMROŻENIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Cena dotyczy przyłącza o średnicy do 40 mm. Dla większych średnic cena rozmrożenia przyłącza jest kalkulowana indywidualnie 201,00 zł 247,23 zł 23%
6 ZAMKNIĘCIE I OTWARCIE WODY NA PRZYŁĄCZU (cena za jedno przyłącze) Cena nie uwzględnia kosztów wykonania wykopów i odtworzenia nawierzchni. W przypadku konieczności wykonania wykopów i odtworzenia nawierzchni jest sporządzana kalkulacja indywidualna 241,00 zł 296,43 zł 23%
7 ODŁĄCZENIE I PONOWNE PODŁĄCZENIE WODY NA SIECI Cena uwzględnia dojazd (dwukrotny) do posesji klienta na jego wniosek, związany m.in. z uruchomieniem hydrantu do poboru wody, zamknięciem sieci itp. 356,00 zł 437,88 zł 23%
8 MONTAŻ WODOMIERZY Wodomierz - o średnicy do 40 mm (cena usługi nie zawiera kosztów wodomierza) 138,12 zł 169,88 zł 23%
Wodomierz - o średnicy powyżej 40 mm (cena usługi nie zawiera kosztów wodomierza) 204,03 zł 250,96 zł
9 WYMIANA WODOMIERZA DODATKOWEGO (OGRODOWEGO) Wodomierz - o średnicy 15 mm (usługa + wodomierz) 135,10 zł 166,17 zł 23%
Wodomierz - o średnicy 20 mm (usługa + wodomierz) 146,60 zł 180,32 zł
Wodomierz - o średnicy 25 mm (usługa + wodomierz) 631,90 zł 777,24 zł
Usługa bez kosztu wodomierza 85,65 zł 105,35 zł
10 CIŚNIENIOWE CZYSZCZENIE SIECI KANALIZACYJNYCH Czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 średnicy kanału na terenie miasta Piły DN 250 – 18,76 zł/m
DN 300 – 26,27 zł/m
23,07 zł/m
32,31 zł/m
23%
Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych na terenie miasta Piły DN 1000 – 51,76 zł/szt
DN 1400 – 67,10 zł/szt
63,66 zł/szt 82,53 zł/szt
W przypadku czyszczenia innych elementów sieci kanalizacyjnych oraz innych warunków pracy koszt czyszczenia jest wyliczany indywidualnie na podstawie czasu pracy i kosztów pracy samochodów specjalistycznych
MAN ASSMANN SCK z odzyskiem wody (praca i dojazd pojazdu) 181,90 zł/godz. 223,74 zł/godz.
7,00 zł/km 8,61 zł/km
Samochód specjalistyczny DAF SCK-3 (praca i dojazd pojazdu) 181,90 zł/godz. 223,74 zł/godz.
6,00 zł/km 7,38 zł/km
Jelcz SCK-3Z (praca i dojazd pojazdu) 181,90 zł/godz. 223,74 zł/godz.
6,00 zł/km 7,38 zł/km
Samochód specjalistyczny LIAZ SC 110 (praca i dojazd pojazdu) 181,90 zł/godz. 223,74 zł/godz.
6,00 zł/km 7,38 zł/km
MAN SW (praca i dojazd pojazdu) 181,90 zł/godz. 223,74 zł/godz.
7,00 zł/km 8,61 zł/km
11 MONITORING KAMERĄ TELEWIZYJNĄ KANAŁÓW SANITARNYCH I DESZCZOWYCH Telewizyjna inspekcja nowo wykonanych kanałów 6,00zł/mb 7,38 zł/mb 23%
Telewizyjna inspekcja używanych kanałów 8,00zł/mb 9,84 zł/mb
W przypadku wykonania usługi poza granicami miasta Piły zleceniodawca jest obciążany ceną za przejazdy - wg cennika usług transportowych obowiązujących w MWiK Sp z o.o. w Pile
12 SPRAWDZENIE SPOSOBU ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Sprawdzenie sposobu odprowadzenia ścieków z domu jednorodzinnego 199,24 zł 245,07 zł 23%
Jeżeli zakres prac przekracza sprawdzenie sposobu odprowadzenia ścieków z domu jednorodzinnego, cena jest powiększona o koszt zastosowanych urządzeń i środków wg wskaźników i cen stosowanych w Spółce MWiK
Sprawdzenie sposobu odprowadzenia ścieków dla pozostałych obiektów - cena jest określona wg indywidualnej kalkulacji na podstawie cen i wskaźników stosowanych w Spółce MWiK 23%
13 REGULACJA WŁAZÓW, WPUSTÓW ULICZNYCH, SKRZYNEK ZASUWOWYCH I HYDRANTOWYCH ORAZ MONTAŻ WŁAZÓW SAMOPOZIOMUJĄCYCH Wycena usługi jest dokonywana indywidualnie dla każdego klienta i kalkulowana na podstawie danych uzyskanych w terenie 23%
14 ODTWORZENIA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH Wycena usługi jest dokonywana indywidualnie dla każdego klienta i kalkulowana na podstawie danych uzyskanych w terenie 23%
15 WYNAJEM CYSTERNY Transport cysterny z zatankowaniem na terenie miasta Piła 209,00 zł 257,07 zł 23%
Postój cysterny 2,70 zł/h 3,32 zł/h 23%
Zużycie wody (w zależności od pojemności cysterny: 1200L; 1500L; 2500L; 6000L) wg aktualnej taryfy 8%
Cena uwzględnia transport cysterny (z bazy na miejsce poboru i z powrotem) wraz z zatankowaniem na terenie miasta Piły. W przypadku konieczności ponownego tankowania cysterny usługa transportu jest doliczana ponownie. Dla usługi poza granicami miasta Piły cena jest ustalana wg kalkulacji indywidualnejOpublikował: Paweł Grzelak
Publikacja dnia: 2019-01-09 08:42:24
Podpisał: Paweł Grzelak
Dokument z dnia: 2019-01-09 08:42:24
Dokument oglądany razy: 6 387