A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 2019-01-31 08:49:50, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Struktura własnościowa

Aktywa Spółki MWiK na dzień 31.12.2017r. wynoszą:

rzeczowe aktywa trwałe 88 253 569,10 zł
- grunty własne 338 215,14 zł
- budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej 72 602 830,65 zł
- urządzenia techniczne i maszyny 650 091,97 zł
- środki transportowe 508 327,97 zł
- inne środki trwałe 181 711,27 zł
- środki trwałe w budowie 13 972 392,10 zł
Opublikował: Andrzej Nowacki
Publikacja dnia: 2019-01-31 08:49:50
Podpisał: Andrzej Nowacki
Dokument z dnia: 2019-01-31 08:49:50
Dokument oglądany razy: 4 276