A A A K

Cennik

TARYFA OPŁAT I CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI

OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE
OD 22 CZERWCA 2018 DO 21 CZERWCA 2021

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena w okresie [zł/m3]

od 22.06.2018 r.

do 21.06.2019 r.

od 22.06.2019 r.

do 21.06.2020 r.

od 22.06.2020 r.

do 21.06.2021 r.

netto

z VAT

netto

z VAT

netto

z VAT

1.

Gospodarstwa domowe

4,22

4,56

4,34

4,69

4,53

4,89

2.

Pozostałe cele

4,18

4,51

4,27

4,61

4,48

4,84

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki komunalne.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena w okresie [zł/m3]

od 22.06.2018 r.

do 21.06.2019 r.

od 22.06.2019 r.

do 21.06.2020 r.

od 22.06.2020 r.

do 21.06.2021 r.

netto

z VAT

netto

z VAT

netto

z VAT

1.

Gospodarstwa domowe

4,48

4,84

4,68

5,05

4,83

5,22

2.

Pozostałe cele

6,80

7,34

7,07

7,64

7,31

7,89

Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej w okresie [zł/odbiorcę/m-c]

od 22.06.2018 r.

do 21.06.2019 r.

od 22.06.2019 r.

do 21.06.2020 r.

od 22.06.2020 r.

do 21.06.2021 r.

netto

z VAT

netto

z VAT

netto

z VAT

1

Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

9,19

9,93

9,27

10,01

9,30

10,04

2

Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

7,35

7,94

7,39

7,98

7,37

7,96

3

Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego

3,78

4,08

3,87

4,18

3,98

4,30

4

Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego

1,84

1,99

1,88

2,03

1,93

2,08

5

Odbiorcy usług wodociągowych na cele gospodarstw domowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

7,47

8,07

7,59

8,20

7,71

8,33

6

Odbiorcy usług wodociągowych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

5,63

6,08

5,70

6,16

5,77

6,23

7

Odbiorcy usług wodociągowych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego

1,84

1,99

1,88

2,03

1,93

2,08

8

Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

5,50

5,94

5,56

6,00

5,57

6,02

9

Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

3,66

3,95

3,67

3,96

3,63

3,92

10

Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego

1,84

1,99

1,88

2,03

1,93

2,08

11

Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

9,19

9,93

9,27

10,01

9,30

10,04

12

Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

7,35

7,94

7,39

7,98

7,37

7,96

13

Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego

3,78

4,08

3,87

4,18

3,98

4,30

14

Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego

1,84

1,99

1,88

2,03

1,93

2,08

15

Odbiorcy usług wodociągowych na cele pozostałe rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego

7,47

8,07

7,59

8,20

7,71

8,33

16

Odbiorcy usług wodociągowych na cele pozostałe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

5,63

6,08

5,70

6,16

5,77

6,23

17

Odbiorcy usług wodociągowych na cele pozostałe rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego

1,84

1,99

1,88

2,03

1,93

2,08

18

Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

5,50

5,94

5,56

6,00

5,57

6,02

19

Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele pozostałerozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

3,66

3,95

3,67

3,96

3,63

3,92


 

CENNIK ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2019 ROKU

Tabela 1. Cena za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni odwadnianej do urządzeń kanalizacji deszczowej.

lp Czynność Cena netto Cena brutto Jednostka
  Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 0,13 0,14 zł /m2/m-c

 Opublikował: Andrzej Nowacki
Publikacja dnia: 2019-06-24 14:04:44
Podpisał: Andrzej Nowacki
Dokument z dnia: 2019-06-24 14:04:44
Dokument oglądany razy: 8 523