FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (on-line)

 

Niniejszym wnoszę o nadanie mi uprawnień użytkownika systemu e-BOK umożliwiającego udostępnianie mi drogą elektroniczną podglądu indywidualnego subkonta klienta.

Odpowiedź na powyższe pytanie