Zgodnie z § 7 Aktu Założycielskiego Spółki przedmiotem działalności jest:

 1. PKD 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 2. PKD 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 3. PKD 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
 4. PKD 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych.
 5. PKD 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 6. PKD 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 7. PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 8. PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 9. PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
 10. PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
 11. PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne
 12. PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
 13. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 14. PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
 15. PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 16:22 Andrzej Nowacki