MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W PILE
Wałecka 20, 64-920 Piła
KRS: 0000081995
NIP: 764-02-01-952
REGON: 570503455
BDO: 000019050
tel.:  067 212 29 74
faks: 067 212 59 30
www.mwik.pila.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 350 000 EURO,
PN. ?BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH: KRZYWEJ, DŁUGOSZA I ZACHODNIEJ W PILE?.  1. Specyfikację warunków zamówienia (SWZ) można pobrać ze strony internetowej mwik.pila.pl .
  2. Oferty należy składać do 2 grudnia 2021 r., do godziny 9:50, w sekretariacie Spółki MWiK w Pile, przy ul. Wałeckiej 20.
  3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 2 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki MWiK w Pile, przy ul. Wałeckiej 20 ? pokój nr 2.4, na piętrze budynku Zarządu Spółki.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest spełnienie warunków zawartych w SWZ.
  7. Kryteria oceny ofert: cena ? 100 %.
  8. Sporządzający oferty są nimi związani przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 1 stycznia 2022 r.
  9. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami/Wykonawcami jest:

Teresa Żynda ? Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju (MWiK w Pile), telefon 067 211 91 57 lub 515 031 522.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 listopad 2021 11:20 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 listopad 2021 10:32 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 listopad 2021 14:53 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 wrzesień 2023 11:16 Andrzej Nowacki