Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o. prowadzą następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • Ewidencje i rejestry określone w Kodeksie pracy.
 • Rejestr pism wychodzących i przychodzących.
 • Rejestr uchwał.
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 • Rejestr protokołów.
 • Rejestr kart drogowych.
 • Rejestr zamówień publicznych.
 • Rejestr skarg i wniosków.
 • Rejestr faktur.
 • Ewidencja wyjazdów służbowych.
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 RODO oraz Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora prowadzony na podstawie art. 30 ust. 2 RODO.
 • Spółka prowadzi archiwum zakładowe.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 19 październik 2022 09:57 Andrzej Nowacki