Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile

Ogłasza przetarg nieograniczony 
Dla zadania inwestycyjnego o wartości szacunkowej poniżej 5 538 000 euro, 
Pn. Budowa przyłącza wodociągowego wraz z kablem energetycznym oraz kablem światłowodowym ze studni st-4 do stacji uzdatniania wody w Gładyszewie.

 1. Specyfikację warunków zamówienia (SWZ) można pobrać ze strony internetowej przetargi.mwik.pila.pl.
 2. Oferty należy składać do 5 lutego 2024 r., do godziny 9:50, w sekretariacie Spółki MWiK w Pile, przy ul. Wałeckiej 20.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 5 lutego 2024 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki MWiK w Pile, przy ul. Wałeckiej 20 – pokój nr 2.4, na piętrze budynku Zarządu Spółki.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest spełnienie warunków zawartych w SWZ.
 7. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.
 8. Sporządzający oferty są nimi związani przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 6 marca 2024 r.
 9. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami/Wykonawcami jest:
  Grzegorz Górka – kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju,
  tel. 067 211 91 57 lub 515 031 519, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 10. Pliki dołączone do przetargu do pobrania >>>TUTAJ<<<

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 styczeń 2024 21:47 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 styczeń 2024 21:48 Andrzej Nowacki