Tryb załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

Wszystkie sprawy w zakresie usług świadczonych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Spółkę z o.o. w Pile kompleksowo obsługiwane są przez:

 

Dział Obsługi Klienta mieszczący się w siedzibie Spółki

Sprawy załatwiane są: osobiście, pisemnie oraz telefonicznie.

 

Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne

tel. 994, 212-31-79 czynne całą dobę.