Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać w Spółce MWiK z usług tłumacza migowego lub z pomocy osoby przybranej.

Usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych. Osobami uprawnionymi są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Co zrobić, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, należy:

  • zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza migowego co najmniej na 3 dni robocze przed terminem zaplanowanej wizyty w siedzibie Spółki
  • wskazać metodę komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) albo SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia można dokonać w dowolny sposób z wymienionych poniżej:

  • przesłać prośbę pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na nr telefonu +48 67 212 59 30.
  • określić w nim rodzaj załatwianej sprawy i metodę komunikowania się,
  • zadzwonić za pośrednictwem osoby trzeciej pod nr telefonu: +48 67 211 91 11 lub +48 67 211 91 21.

Jak skorzystać z pomocy osoby przybranej?

Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i potrafi się komunikować z osobą załatwiającą sprawę. Pomocy osoby przybranej w załatwieniu spraw nie trzeba wcześniej zgłaszać. Osoba przybrana nie musi przedstawiać dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN..

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 październik 2022 08:50 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 październik 2022 13:52 Andrzej Nowacki