TARYFA OPŁAT I CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI

OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE
OD 03 SIERPNIA 2021 r. DO 02 SIERPNIA 2024 r.

 

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena w okresie [zł/m3]
od 3.08.2021 r. do 02.08.2022 r. od 3.08.2022 r. do 02.08.2023 r. od 3.08.2023 r. do 02.08.2024 r.
netto z VAT netto z VAT netto z VAT
1. Gospodarstwa domowe 4,54 4,90 4,68 5,05 4,82 5,21
2. Pozostałe cele 4,57 4,94 4,67 5,04 4,77 5,15

 

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki komunalne.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena w okresie [zł/m3]
od 3.08.2021 r. do 02.08.2022 r. od 3.08.2022 r. do 02.08.2023 r. od 3.08.2023 r. do 02.08.2024 r.
netto z VAT netto z VAT netto z VAT
1. Gospodarstwa domowe 5,06 5,46 5,33 5,76 5,46 5,90
2. Pozostałe cele 7,63 8,24 8,02 8,66 8,28 8,94

 

Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Stawka opłaty abonamentowej
w okresie [zł/odbiorcę/m-c]
od 3.08.2021 r. do 02.08.2022 r. od 3.08.2022 r. do 02.08.2023 r. od 3.08.2023 r. do 02.08.2024 r.
netto z VAT netto z VAT netto z VAT
1 Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego
9,11 9,84 9,30 10,04 9,51 10,27
2 Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia
7,99 8,63 8,16 8,81 8,34 9,01
3 Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego
3,33 3,60 3,40 3,67 3,48 3,76
4 Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego
1,12 1,21 1,14 1,23 1,17 1,26
5 Odbiorcy usług wodociągowych na cele gospodarstw domowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego 7,02 7,58 7,15 7,72 7,29 7,87
6 Odbiorcy usług wodociągowych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia 5,90 6,37 6,01 6,49 6,12 6,61
7 Odbiorcy usług wodociągowych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego 1,12 1,21 1,14 1,23 1,17 1,26
8 Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 5,42 5,85 5,55 5,99 5,70 6,16
9 Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia 4,30 4,64 4,41 4,76 4,53 4,89
10 Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele gospodarstw domowych rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego 1,12 1,21 1,14 1,23 1,17 1,26
11 Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego
9,11 9,84 9,30 10,04 9,51 10,27
12 Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia
7,99 8,63 8,16 8,81 8,34 9,01
13 Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego
3,33 3,60 3,40 3,67 3,48 3,76
14 Odbiorcy usług wodociągowych
i kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego
1,12 1,21 1,14 1,23 1,17 1,26
15 Odbiorcy usług wodociągowych na cele pozostałe rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego 7,02 7,58 7,15 7,72 7,29 7,87
16 Odbiorcy usług wodociągowych na cele pozostałe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia 5,90 6,37 6,01 6,49 6,12 6,61
17 Odbiorcy usług wodociągowych na cele pozostałe rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego 1,12 1,21 1,14 1,23 1,17 1,26
18 Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 5,42 5,85 5,55 5,99 5,70 6,16
19 Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia 4,30 4,64 4,41 4,76 4,53 4,89
20 Odbiorcy usług kanalizacyjnych na cele pozostałe rozliczani na podstawie wodomierza dodatkowego 1,12 1,21 1,14 1,23 1,17 1,26

 

CENNIK ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

OBOWIĄZUJE OD 15 kwietnia 2023 ROKU

Tabela 1. Cena za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni odwadnianej do urządzeń kanalizacji deszczowej.

Czynność Cena netto Cena brutto Jednostka
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 0,16 0,17 zł /m2/m-c

 

 


Cennik usług dodatkowych obowiązujący od 02 stycznia 2024r.

 

Do pobrania

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 wrzesień 2020 10:18 Paweł Grzelak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 wrzesień 2020 10:21 Paweł Grzelak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 wrzesień 2020 10:22 Paweł Grzelak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 wrzesień 2020 10:23 Paweł Grzelak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 wrzesień 2020 10:23 Paweł Grzelak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 wrzesień 2020 10:24 Paweł Grzelak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 wrzesień 2020 10:25 Paweł Grzelak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 wrzesień 2020 10:25 Paweł Grzelak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 14:14 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 16:21 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 październik 2022 09:00 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 listopad 2022 08:33 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 kwiecień 2023 12:39 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 kwiecień 2023 12:41 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 kwiecień 2023 12:41 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 maj 2023 21:14 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2024 15:38 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2024 15:44 Andrzej Nowacki