Aktywa Spółki MWiK na dzień 31.12.2021r. wynoszą: 

Aktywa trwałe 85 127 040,30 zł
I. Wartości niematerialne i prawne 18 999,51 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe 84 506 991,79zł
 1. Środki trwałe 80 326 056,07zł
   a) grunty własne 337 972,14 zł
   b) budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej 75 796 708,59 zł
   c) urządzenia techniczne i maszyny 2 594 527,31 zł
   d) środki transportu 1 510 255,46 zł
   e) inne środki trwałe 86 592,57 zł
 2. Środki trwałe w budowie 4 180 935,72 zł

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 16:15 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 wrzesień 2021 07:54 Paweł Grzelak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 wrzesień 2021 07:55 Paweł Grzelak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 wrzesień 2021 07:55 Paweł Grzelak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 wrzesień 2022 13:16 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 październik 2022 09:01 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. środa, 19 październik 2022 10:11 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. środa, 19 październik 2022 13:10 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. środa, 26 październik 2022 14:51 Andrzej Nowacki