Aktywa Spółki MWiK na dzień 31.12.2018r. wynoszą:

Rzeczowe aktywa trwałe 88 205 063,97 zł
- grunty własne 340 573,14 zł
- budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej 76 826 786,91 zł
- urządzenia techniczne i maszyny 1 385 824,92 zł
- środki transportowe 463 421,20 zł
- inne środki trwałe 131 736,79 zł
- środki trwałe w budowie 9 056 721,01 zł

 


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 14:15 Andrzej Nowacki