Piła, 6 maja 2021 r.

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z O.O. W PILE

ul. Wałecka 20, 64-920 Piła

NIP: 764-02-01-952

BDO: 000019050

tel.: 067 212 29 74

faks: 067 212 59 30

www.mwik.pila.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 350 000 EURO, PN. ?BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH: NAD GWDĄ, DALEKIEJ, RÓWNEJ I WIDOK W PILE?

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej przetargi.mwik.pila.pl.
 2. Oferty należy składać do 27 maja 2021 r. do godz. 9:30 w sekretariacie Spółki MWiK przy ul. Wałeckiej 20 w Pile.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 27 maja 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki MWiK przy ul. Wałeckiej 20 w Pile ? pokój nr 2.4, na piętrze budynku Zarządu.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków SWZ.
 7. Kryteria oceny ofert: cena ? 100 %.
 8. Sporządzający oferty są nimi związani przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 26 czerwca 2021 r.
 9. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  Teresa Żynda ? Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju, telefon 067 211 91 57 lub 515 031 522.

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 08:20 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 08:24 Andrzej Nowacki