MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W PILE
Wałecka 20, 64-920 Piła
KRS: 0000081995
NIP: 764-02-01-952
REGON: 570503455
BDO: 000019050
tel.:  067 212 29 74
faks: 067 212 59 30
www.mwik.pila.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 382 000 EURO,
PN. ?BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH: SKOWRONKOWEJ, PELIKANOWEJ, IBISOWEJ I WRONIEJ W PILE - Etap I?. 1. Specyfikację warunków zamówienia (SWZ) można pobrać ze strony internetowej przetargi.mwik.pila.pl .
 2. Oferty należy składać do 25 sierpnia 2022 r., do godziny 9:50, w sekretariacie Spółki MWiK w Pile, przy ul. Wałeckiej 20.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 25 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki MWiK w Pile, przy ul. Wałeckiej 20 ? pokój nr 2.4, na piętrze budynku Zarządu Spółki.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest spełnienie warunków zawartych w SWZ.
 7. Kryteria oceny ofert: cena ? 100 %.
 8. Sporządzający oferty są nimi związani przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 26 września 2022 r.
 9. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami/Wykonawcami jest:
  Grzegorz Górka ? Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju, telefon 067 211 91 57 lub 515 031 519, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  Małgorzata Macieszek? Specjalista w Działe Inwestycji i Rozwoju, telefon 067 211 91 40 lub 515 554 685, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

SIWZ można pobrać tutaj.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 sierpień 2022 14:21 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 sierpień 2022 14:21 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 sierpień 2022 14:26 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 październik 2022 23:09 Andrzej Nowacki