Wykaz kontroli
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Pile Sp. z o.o.
przeprowadzonych od 2010 roku przez zewnętrzne organy kontroli

 

 
Data kontroli Organ przeprowadzający kontrolę Zakres kontroli
20.09.2022 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 23/2022 oraz 24/2022.
-
19.09.2022 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 23/2022 oraz 24/2022.
-
09.09.2022 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 22/2022 oraz 23/2022.
-
02.09.2022 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 22/2022 oraz 23/2022.
Pobór próbek wody z wodociągu publicznego w Pile.
11.08.2022 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1289/HK/2022.
-
30.06.2022 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1100/HK/2022.
-
21.06.2022 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1078/HK/2022.
-
13.05.2022 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 904/HK/2022.
-
14.03.2022 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 650/HK/2022.
-
22.11.2021 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1722/HK/2021.
-
05.10.2021 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1436/HK/2021.
-
10.06.2021 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 865/HK/2021.
-
23.11.2020 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1085/HK/2020.
-
14.11.2020 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1052/HK/2020.
-
06.11.2020 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Poznań Delegatura w Pile.
Upoważnienie nr DPI.057.239/2020KP.
-
24.08.2020 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1618/HK/2020.
-
02.12.2019 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1659/HK/2019.
-
30.09.2019 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1539/HK/2019.
-
09.09.2019 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1256/HK/2019.
-
10.06.2019 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 782/HK/2019.
-
31.05.2019 PGW Wody Polskie RZGW Bydgoszcz. Kontrola gospodarowania wodami.
12.04.2019 Urząd Miasta Piły. Straż Miejska.
Upoważnienie nr 31/2019 Prezydenta Miasta Piły.
-
21.03.2019 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 301/HK/2019.
-
25.02.2019 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 207/HK/2019.
-
07.11.2018 Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Oddział w Pile. Upoważnienie nr Pz-01300-KK06857-01/18. -
05.11.2018 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1650/HK/2018.
-
10.09.2018 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1186/HK/2018.
-
03.08.2018 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Poznań Delegatura w Pile.
Upoważnienie nr 2018/UP/4.
Kontrola trwałości umowy nr 120/V/400/524/2016.
04.06.2018 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 692/HK/2018.
-
16.04.2018 Oddział ZUS w Pile. Upoważnienie nr 272 01804002. -
19.03.2018 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 304/HK/2018.
-
26.02.2018 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 208/HK/2018.
-
04.12.2017 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1673/HK/2017.
-
22.09.2017 Urząd Miasta Piły. Straż Miejska.
Upoważnienie nr 16/2017 Prezydenta Miasta Piły.
-
11.09.2017 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 2008/HK/2017.
-
29.06.2017 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile.
Upoważnienie 3019-SKP.500.27.2017
Czynności sprawdzające dot. CIT 2014.
05.06.2017 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 712/HK/2017.
-
19.04.2017 Starosta Pilski.
Upoważnienie WO.077.39.2017 oraz WO.077.45.2017.
 
21.03.2017 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 306/HK/2017.
-
27.02.2017 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 211/HK/2017.
-
05.12.2016 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1739/HK/2016.
-
21.09.2016 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1269/HK/2016.
-
12.09.2016 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1310/HK/2016.
-
28.07.2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Poznań. Delegatura w Pile.
Upoważnienie nr PDI.057.139.2016.BF.
-
06.06.2016 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 791/HK/2016.
-
05.05.2016 Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu. -
04.04.2016 Państwowy Inspektorat Pracy. Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Oddział w Pile.
Upoważnienie nr Pz-01300-KK02300-01/16.
-
21.03.2016 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 354/HK/2016.
-
15.02.2016 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 164/HK/2016.
 
07.12.2015 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1762/HK/2015.
 
13.10.2015 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 83/HK/2015.
-
29.09.2015 Urząd Miasta Piły. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
Upoważnienie nr 3/2015 Prezydenta Miasta Piły.
Realizacja zadań obronnych.
14.09.2015 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.poważnienie nr 1332/HK/2015. -
09.06.2015 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 794/HK/2015.
-
05.06.2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Poznań Delegatura w Pile.
Upoważnienie nr 103.2015BF.
Bezpośrednie zagrożenie środowiska naturalnego.
13.03.2015 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 304/HK/2015.
-
02.03.2015 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 251/HK/2015.
Pobór próbek wody z wodociągu lokalnego w Gładyszewie.
16.02.2015 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 169/HK/2015.
Kontrola sanitarna oraz pobór próbek wody z wodociągu lokalnego w Gładyszewie.
01.12.2014 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1844/HK/14.
Pobór próbek wody.
07.10.2014 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1591/HK/2014.
Pobór próbek wody z wodociągu lokalnego w Gładyszewie.
08.09.2014 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1399/HK/2014.
-
16.07.2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Poznań Delegatura w Pile.
Upoważnienie PDI.057.156.2014.BF.
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
09.06.2014 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 862/HK/14.
-
03.03.2014 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 259/HK/14.
-
24.02.2014 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 225/HK/14.
-
02.12.2013 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1895/KK/13.
Pobór próbek wody z wodociągu publicznego w Pile.
01.10.2013 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1498/HK/13.
Pobór próbek wody z wodociągu lokalnego w Gładyszewie.
30.09.2013 Urząd Miasta Piły. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
Upoważnienie nr 10/2013 Prezydenta Miasta Piły.
-
09.09.2013 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile. Upoważnienie nr 1340/HK/13. -
10.06.2013 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 825/HK/13.
Pobór próbek wody z wodociągu publicznego w Pile.
13.03.2013 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 359/HK/13.
-
04.03.2013 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 315/HK/13.
Kontrola sanitarna oraz pobór próbek wody z wodociągu publicznego w Pile.
25.02.2013 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 285/HK/13.
Pobór próbek wody oraz kontrola sanitarna (Gładyszewo).
03.12.2012 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 2247/HK/12.
Pobór próbek wody z wodociągu publicznego w Pile.
14.11.2012 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 2140/HK/12.
Pobór próbek wody z wodociągu publicznego Dobrzyca.
18.09.2012 Powiatowy Urząd Pracy. Wizyta monitorująca z wykorzystaniem środków FP w ramach refundacji wyposażenia stanowisk.
10.09.2012 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1654/HK/12.
Pobór próbek wody z wodociągu publicznego w Pile.
18.06.2012 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1143/HK/12.
-
08.03.2012 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 419/HK/12.
-
05.03.2012 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 372/HK/12.
Pobór próbek wody z wodociągu publicznego w Pile.
22.02.2012 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 310/HK/12.
Kontrola sanitarna oraz pobór próbek wody z wodociągu Gładyszewo.
05.12.2011 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 2034/HK/11.
Pobór próbek wody z wodociągu publicznego w Pile.
13.11.2011 Państwowy Inspektorat Pracy. Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Oddział w Pile. Badanie okoliczności i przyczyn wypadku zbiorowego oraz analiza wypadków za okres 2008-2011
24.10.2011 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1796/HK/11.
Kontrola sanitarna (Dobrzyca) oraz pobór próbek wody (Dobrzyca, Głądyszewo).
01.10.2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Poznań Delegatura w Pile.
Upoważnienie nr PDI.0570.69.2011.BF
Zanieczyszczenie rzeki Gwdy ściekami odprowadzanymi z wylotu kanalizacji dozorowej.
02.09.2011 Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu.
Upoważnienie nr KP II/595-848/11.
Zasadność zwrotu podatku od towarów i usług za czerwiec 2011
19.08.2011 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1536/HK/11.
Pobór próbek wody z wodociągu publicznego w Pile.
20.06.2011 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 963/HK/11.
Pobór próbek wody z wodociągu publicznego w Pile.
03.06.2011 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 828/HK/11.
Kontrola urządzeń wodociągowych oraz procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych.
07.03.2011 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 263/HK/11.
Kontrola sanitarna oraz pobór próbek wody z wodociągu publicznego w Pile.
28.02.2011 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 238/HK/11.
Kontrola sanitarna oraz pobór próbek wody z wodociągu Gładyszewo.
06.12.2010 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.
Upoważnienie nr 1785/HK/10.
Pobór próbek wody z wodociągu publicznego w Pile.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 19 październik 2022 09:12 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. środa, 19 październik 2022 09:14 Andrzej Nowacki
Artykuł został zmieniony. środa, 19 październik 2022 09:15 Andrzej Nowacki