Przepisy wewnętrzne

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Przykładowej Instytucji.

Pełna treść Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Piły dostępna jest w formacie pdf (pobierz regulamin)