Struktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

 

Schemat organizacyjny Spółki MWiK

Plik pdf Struktura organizacyjna.plf

 

Organy Spółki

Organ uprawniony do reprezentacji Spółki

Zarząd - jednoosobowo
Mariusz Bednarczyk- Prezes Zarządu

Prokurent

Izabela Manszewska

Organ nadzoru

Rada Nadzorcza

Zbigniew Ozgowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Paliwoda - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Andrzej Pająk - Członek Rady Nadzorczej

 

Stanowiska

Główny Specjalista
ds. Ochrony Środowiska

Izabela Manszewska

Inspektor ds. BHP

Anna Grochowska-Majewska

Dyrektor Finansowy
Główna Księgowa

Paulina Tomczak

Informatyk

 

Wydział Wodociągów

Alicja Żurawska
kierownik

Wydział Kanalizacji

Cezary Grugiel
kierownik

Dział Produkcji Wody

 Andrzej Oelke
kierownik

Dział Techniczny

Dariusz Jakubowski
kierownik

Dział Energetyki i Automatyki

Damian Buzalski
kierownik

Dział Pracowniczo-Administracyjny

Małgorzata Jagodzińska
kierownik

Dział Obsługi Klienta

Marzena Chwojnicka
kierownik

Dział Inwestycji i Rozwoju

Grzegorz Górka
kierownik