Przetargi

.

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W PILE
Wałecka 20, 64-920 Piła
KRS: 0000081995
NIP: 764-02-01-952
REGON: 570503455
BDO: 000019050
tel.:  067 212 29 74
faks: 067 212 59 30
www.mwik.pila.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 382 000 EURO,
PN. ?BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH: SKOWRONKOWEJ, PELIKANOWEJ, IBISOWEJ I WRONIEJ W PILE - Etap I?. 1. Specyfikację warunków zamówienia (SWZ) można pobrać ze strony internetowej przetargi.mwik.pila.pl .
 2. Oferty należy składać do 25 sierpnia 2022 r., do godziny 9:50, w sekretariacie Spółki MWiK w Pile, przy ul. Wałeckiej 20.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 25 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki MWiK w Pile, przy ul. Wałeckiej 20 ? pokój nr 2.4, na piętrze budynku Zarządu Spółki.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest spełnienie warunków zawartych w SWZ.
 7. Kryteria oceny ofert: cena ? 100 %.
 8. Sporządzający oferty są nimi związani przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 26 września 2022 r.
 9. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami/Wykonawcami jest:
  Grzegorz Górka ? Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju, telefon 067 211 91 57 lub 515 031 519, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  Małgorzata Macieszek? Specjalista w Działe Inwestycji i Rozwoju, telefon 067 211 91 40 lub 515 554 685, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

SIWZ można pobrać tutaj.

Piła, 30 grudnia 2020 r.

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z O.O. W PILE

ul. Wałecka 20, 64-920 Piła

NIP: 764-02-01-952

BDO: 000019050

tel.: 067 212 29 74

faks: 067 212 59 30

www.mwik.pila.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 350 000 EURO

NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH: NAD GWDĄ, DALEKIEJ, RÓWNEJ I WIDOK W PILE

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej przetargi.mwik.pila.pl.

Oferty należy składać do 25 stycznia 2021 r. do godz. 9:30 w sekretariacie Spółki przy ul. Wałeckiej 20 w Pile.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi 25 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wałeckiej 20 w Pile ? pokój nr 2.4, na piętrze budynku Zarządu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków SIWZ.

Kryteria oceny ofert: cena ? 100 %.

Sporządzający oferty są nimi związani przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 24 lutego 2021 r.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Teresa Żynda ? Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju, telefon 067 211 91 57 lub 515 031 522.

 

 

 

 

Piła, 6 maja 2021 r.

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z O.O. W PILE

ul. Wałecka 20, 64-920 Piła

NIP: 764-02-01-952

BDO: 000019050

tel.: 067 212 29 74

faks: 067 212 59 30

www.mwik.pila.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 350 000 EURO, PN. ?BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH: NAD GWDĄ, DALEKIEJ, RÓWNEJ I WIDOK W PILE?

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej przetargi.mwik.pila.pl.
 2. Oferty należy składać do 27 maja 2021 r. do godz. 9:30 w sekretariacie Spółki MWiK przy ul. Wałeckiej 20 w Pile.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 27 maja 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki MWiK przy ul. Wałeckiej 20 w Pile ? pokój nr 2.4, na piętrze budynku Zarządu.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków SWZ.
 7. Kryteria oceny ofert: cena ? 100 %.
 8. Sporządzający oferty są nimi związani przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 26 czerwca 2021 r.
 9. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  Teresa Żynda ? Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju, telefon 067 211 91 57 lub 515 031 522.

 

 

 

 

Regulamin przetargowy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony: przetargi.mwik.pila.pl

 

Wykaz przetargów:  
Numer Nazwa Data ogłoszenia Termin składania ofert Status SIWZ
ZIR-1/2022 Przetarg nieograniczony dla zadania inwestycyjnego o wartości szacunkowej poniżej 5 382 000 euro, pn. "budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Skowronkowej, Pelikanowej, Ibisowej i Wroniej w Pile - Etap I" 11 sierpnia 2022 25 sierpnia 2022

rozstrzygnięty

pobierz

 

Archiwum przetargów.

 

 

Wykaz przetargów:  
Numer Nazwa Data ogłoszenia Data zakończenia Status
ZIR-9/2020

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 535tys Euro na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nad Gwdą, Dalekiej, Równej i Widok w Pile

30 grudnia 2020 15 stycznia 2021 unieważniony
ZIR-3/2021

Przetarg nieograniczony dla zadania inwestycyjnego o wartości szacunkowej poniżej 5 350 000 euro, pn. ?budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: nad Gwdą, Dalekiej, Równej i Widok w Pile?

6 maja 2021 27 maja 2021 rozstrzygnięty
ZIR-9/2021 Przetarg nieograniczony dla zadania inwestycyjnego o wartości szacunkowej poniżej 5 350 000 euro, pn. ?budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krzywej, Długosza i Zachodniej w Pile? 2 listopada 2021 2 grudnia 2021

rozstrzygnięty