Ochrona środowiska

 

MWiK Sp. z o.o. w Pile informuje, że została wpisana do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Spółce został nadany indywidualny numer rejestrowy: 000019050

 

 

Podkategorie